skočit na obsah

Fotovoltaika pro podnikatele

Dotace

Úspory energie – FVE

Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci programu „Úspory energie“ uvolnilo 2 miliardy korun (s možností navýšení alokace) pro instalace nových fotovoltaických systémů za účelem výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren pro vlastní spotřebu.

Dotace na fotovoltaiku 2019 – výše dotace

Podniky mohou získat dotaci na pořízení kompletní nové fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace energie) ve výši 60 – 80 % ze způsobilých výdajů.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 300 tisíc Kč a maximálně do výše 100 milionů Kč. V rámci této výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 15 žádostí o dotaci.

Fotovoltaika

Projekt musí být zaměřen na výrobu a akumulaci elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku(maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1 MWp, který musí být umístěn na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi jedné budovy, případně více budov v rámci jednoho energetického hospodářství).

Na rozdíl od předchozích dotačních titulů se nově dotace poskytuje pouze pro fotovoltaické instalace bez nutnosti dalších doprovodných úsporných opatření.

Výrobna elektřiny z fotovoltaických systémů, která je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než dvacet procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny.

Pokud máte zájem o více informací, nezávaznou kalkulaci fotovoltaického systému pro Váš podnik na míru nebo určení výše úspory energie, neváhejte se na nás obrátit.